Tag: Edgar Payne

1942 April 3, ๐™’๐™๐™ž๐™ฉ๐™ฉ๐™ž๐™š๐™ง ๐™‰๐™š๐™ฌ๐™จ:

Edgar Payne exhibits oil paintings. He is the author of ๐˜๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ต, and ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜–๐˜ถ๐˜ต๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜—๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ
(published 1941). He is โ€œone of the best known American artistsโ€ฆโ€.